Największe wdrożenie Alfresco w Polsce zakończone sukcesem.

Ponad 8 tys. użytkowników codziennie korzysta z wydajnego systemu Alfresco. Wdrożenie objęło procesy finansowe, kadrowe, rozliczeniowe i HR. Elektroniczny obieg dokumentów to zauważalne korzyści w krótkim czasie. System wydajnie realizuje procesy dla kilkuset tysięcy dokumentów rocznie, przy jednoczesnym dużym rozproszeniu użytkowników. Właśnie takie możliwości daje platforma Alfresco, której skalowalność  pozwala realizować zarówno małe, jak i największe wdrożenia.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chcących wykorzystać możliwości światowej klasy platformy Alfresco do obiegu i zarządzania dokumentami. System Alfresco umożliwia wydajną pracę dla milionów dokumentów.

Projekt objął kilka procesów. Obieg faktur pozwala realizować pełen obieg dokumentów finansowych wraz z integracją z kilkoma systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w Grupie.

W ramach wdrożenia zrealizowany został także proces harmonogramowania i rozliczania czasu pracy kilku tysięcy pracowników. Proces obejmuje wszelkie aspekty prawne rozliczania czasu pracy i warunki wynikające ze standardów wewnętrznych.

Dodatkowe procesy to obieg wniosków urlopowych, delegacje.

Całość wdrożenia obejmuje firmy działające w Grupie, co stanowi kilkadziesiąt spółek.

Sprawne zarządzanie procesami oraz elektroniczny obieg dokumentów są niezbędnymi elementami zarządzania nowoczesną organizacją. Wprowadzenie naszego rozwiązania, gwarantującego pełną kontrolę przepływu zadań, natychmiastowy dostęp do dokumentów oraz integrację informacji pomiędzy systemami daje możliwość wyeliminowania wielu problemów występujących w ramach realizowanych procesów.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych Klientów, zbudowaliśmy system Workflow, który umiejętnie wdrożony i wykorzystywany, pozwala efektywnie zarządzać procesami w organizacji. Dzięki wykorzystaniu systemu Workflow istnieje możliwość prowadzenia pełnej kontroli przepływu informacji i dokumentów w kluczowych procesach oraz utworzenia centralnego repozytorium dokumentów. System Workflow daje pewność, że zadania są automatycznie przydzielane odpowiednim osobom, a niezbędne dokumenty są stale dostępne.

System Workflow może realizować obieg wszystkich dokumentów wpływających do organizacji z zewnątrz lub generowanych wewnętrznie bez względu na ich formę. Dokumenty są rejestrowane, skanowane i indeksowane pełnotekstowo. Dostępne w systemie schematy autoryzacji umożliwiają zdefiniowanie nawet najbardziej złożonych ścieżek zatwierdzania dokumentów w zależności od różnych kryteriów (np. kwota, typ wydatku, MPK). Zastosowanie unikalnej technologii optymalizacji indeksów dla dokumentów pozwala na wydajne przechowywanie i udostępnianie wielu milionów dokumentów.

Wykorzystując system osoby odpowiedzialne za nadzór mają stały dostęp do informacji o etapie, na którym znajdują się wszystkie procesy w organizacji oraz informację o zagrożeniu przekroczenia przyjętych terminów. Dzięki kontroli terminowości realizacji zadań oraz procesów, a także harmonogramowaniu, system ostrzega o potencjalnych opóźnieniach oraz gwarantuje dotrzymanie założonych terminów nawet w najbardziej złożonych przedsięwzięciach.