Większość procesów biznesowych związanych jest z przetwarzaniem dokumentów. Wykorzystując system każdy proces może zostać objęty nadzorem poprzez jego opisanie i uruchomienie automatycznego przepływu pracy zapewniając pełną kontrolę aktualnego stanu obiegu dokumentów w organizacji. W wielu organizacjach dokumenty są wyłącznie skanowane rozpoczynając proces, a następnie przekazywane elektronicznie bez zdefiniowanych automatycznych reguł powodując utrwalenie panującego bałaganu. System automatyzuje procesy biznesowe poprawiając wydajność oraz poprawność pracy oraz ogranicza koszty. System umożliwia zdefiniowanie nieograniczonej ilości poziomów autoryzacji dokumentów, które mogą być uzależnione od dowolnych atrybutów, na przykład: MPK, dostawca, kwota, typ wydatku, departament, projekt, budżet i wiele innych.

System umożliwia bardzo szerokie dopasowanie systemu w zależności od użytkownika. Obsługa wielu języków oraz możliwość dopasowania całego kontekstu informacyjnego do każdego zadania w procesie, eliminuje czasochłonne poruszanie się po menu i poszukiwanie danych. W ramach wdrożenia definiowany jest zakres informacji, które mają być wyświetlane, informacje wymagane oraz zasady ich walidacji.

Dzięki integracji z systemem Scala, MFG/PRO, SAP oraz z innymi systemami ERP zapewniona jest zgodność informacji w systemie workflow oraz innych systemach informatycznych. Każda informacja wprowadzana jest tylko raz i natychmiast widoczna we wszystkich miejscach.

Użytkownicy mają pełen przegląd informacji o działaniach podejmowanych w ramach procesów, które nadzorują. Umożliwia to wyeliminowanie opóźnień realizowanych działań oraz pozwala stale analizować dane historyczne w celu poszukiwania możliwości usprawnień. System ostrzega pracowników nierealizujących na czas swoich zadań oraz informuje o tym także ich przełożonych.

Obsługa zastępstw w systemie zapewnia prawidłowy przepływ pracy podczas nieobecności pracownika, a zaawansowany sposób wyznaczania osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania daje możliwość ręcznego lub automatycznego przekierowania zadania w celu uniknięcia opóźnień.

Obsługa systemu przez przeglądarkę umożliwia dostęp z dowolnego miejsca, a gotowe szablony procesów upraszczają i przyspieszają wdrożenie.