Relacje Inwestorskie

System wspiera organizacje w ramach obowiązku informacyjnego spółki publicznej. Odpowiednie zarządzanie relacjami inwestorskimi wymaga skoordynowania przekazywanych informacji od spółek działających w ramach Grupy. Odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie elektronicznego procesu przekazywania informacji pozwala wypełnić nałożone wymogi i wpływać na pozytywny wizerunek Spółki u inwestorów.

Wdrożony proces obsługuje przekazywanie istotnych informacji ze spółki i spółek zależnych, wynikających z obowiązku informacyjnego spółki publicznej. Informacje te wprowadzane do systemu (lub automatycznie zaciągane np. w przypadku znaczących umów pobieranych z innego systemu), trafiają do osób odpowiedzialnych za ich weryfikację, a następnie do zatwierdzenia w biurze zarządu Spółki matki. Biuro zarządu (osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie) przekłada istotną informację na język komunikatu przekazywanego do ESPI i wprowadza termin publikacji określony przez Zarząd. System Workflow przekazuje w określonym terminie komunikat do ESPI, a po ukazaniu się komunikatu w ESPI, system Workflow przekazuje komunikat do departamentu marketingu celem wykorzystania informacji w działalności PR.

Dodatkowe możliwości wsparcia to automatyczne uruchamianie procesu przygotowania raportów okresowych, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązku informacyjnego spółek publicznych. System wymusza przygotowanie wymaganych raportów zgodnie z przyjętymi terminami.