Obieg zamówień

Kontrola wydatków zgodnie z przyjętymi zasadami

Proces obiegu zamówień najczęściej obejmuje składanie zapotrzebowania przez pracownika, jego zatwierdzanie przez przełożonych oraz określenie przez controlling, czy są środki na jego realizację. Informacja opisująca zapotrzebowanie, dostawcę, datę dostawy wprowadzana podczas procesu może służyć do automatycznego utworzenia zamówienia dla dostawcy. Po wykonaniu dostawy weryfikowana jest jej zgodność z przygotowanym zamówieniem w celu zakończenia procesu.

Automatyzacja procesu obiegu zapotrzebowań poprawia jego wydajność oraz umożliwia elektroniczne przydzielanie zadań zapewniając bardziej efektywne zarządzanie i śledzenie. Wszystkie wymagane operacje zatwierdzania dokumentu są rejestrowane zgodnie z przyjętymi zasadami i zawierają informacje o tym, kto wykonał operację, czasie rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz jego rezultacie. System umożliwia natychmiastowe szczegółowe raportowanie pokazujące przestrzeganie w organizacji ustawy Sarbanes-Oxley lub innych reguł.