Reklamacje

Dynamiczne rozwijająca się firma napotyka na barierę, którą okazują się ogromne ilości dokumentów. Główny problem dotyczy zarządzanie zgłoszeniami reklamacyjnymi, których sprawność rozpatrzenia wpływa na wizerunek firmy w oczach Klienta.

Wysoki poziom obsługi Klienta wymaga, aby informacja o każdym etapie realizacji usługi czy dostarczenia produktu, była stale dostępna dla opiekunów Klienta. Jednak na wizerunek firmy najważniejszy wpływ ma obsługa posprzedażna, związana ze zgłoszeniami serwisowymi i reklamacyjnymi.

Platforma Workflow daje możliwości pełnego zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i reklamacyjnymi. Odpowiednio wdrożony proces obsługi reklamacyjnej pozwala na rejestrowanie każdego kroku obsługi zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania, wymuszanie dotrzymywania standardów obsługi (dotyczących zbieranych danych, terminów, procedur) i analizowanie działań poprzez rozbudowany system raportujący. Informacje o każdym procesie reklamacyjnym, kroku w którym się znajduje wraz z pełną informacją opisową, są stale dostępne dla pracowników.

Bieżąca informacja o statusie procesu reklamacyjnego i szacowanym terminie jego zakończenia pozwala na udzielenie kompetentnej informacji Klientom i Kooperantom, których dana reklamacja dotyczy. Szczegółowa informacja o statusie reklamacji może zostać udzielona Klientowi w każdym momencie gdy o to zapyta.

System umożliwia sprawne zarządzanie procesem reklamacji, archiwizowanie rozpatrywanych dokumentów i stałe raportowanie prowadzonych działań.