27 :: Stycznia :: 2017
Testy wydajnościowe systemu Alfresco

Doskonały wynik testów wydajnościowych systemu Alfresco, przeprowadzonych przez Zespół BeOne przy wsparciu czołowego dostawcy serwerów.

Rozwiązanie Alfresco spełnia restrykcyjne wymagania największych Klientów, dotyczące szybkości funkcjonowania systemu i ilości obsługiwanych dokumentów. Alfresco dzięki swojej skalowalności jest idealną platformą dla dużych i małych organizacji.

Informacja odnośnie wydajności systemu:

Środowisko testowe:

 • Wielkość repozytorium: 10 milionów dokumentów oraz 10.000 folderów
 • Zapewniona tranzakcyjność operacji
 • Baza danych: MySQL 5.0 64-Bit
 • System operacyjny: Red Hat RHEL AS 4 64-Bit
 • Serwer aplikacyjny: Apache Tomcat
 • Procesor: 2 x Opteron Dual Core 2,6 GHZ
 • RAM: 12 Gb w tym 4 GB na Jave
 • Dyski: Raid 6

Wyniki:

 • Odczyt dokumentu 0,34961 s
 • Odczyt atrybutów 0,41976 s
 • Utworzenie dokumentu 0,58788 s
 • Utworzenie folderu 0,54419 s

Testy prowadzone na Windows 2003 serwer nie wykazują większych odchyleń