System Workflow
System zarządzania przepływem pracy

System pozwala zaoszczędzić cenny czas, zwiększyć produktywność oraz podwyższyć jakość wykonywanych działań w celu spełnienia oczekiwań klientów. System w pełni zaspokaja wymagania w szerokim zakresie zarządzania procesami. Dzięki wykorzystaniu przejrzystych, wizualnych modeli procesów, system Workflow pozwala wykorzystującym go przedsiębiorstwom szybciej, bardziej wydajnie i skutecznie tworzyć, rozwijać i stosować elektroniczny przepływ pracy i dokumentów.

Architektura systemu Workflow łączy trzy wymiary procesów:

  • Reguły biznesowe, które składają się na przebieg procesów,
  • Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, osoby lub grupy osób, które są związane z poszczególnymi etapami procesu biznesowego,
  • Informację wymienianą pomiędzy etapami procesu biznesowego.

System Workflow pozwala użytkownikom obserwować aktualny stan realizacji procesów oraz prześledzić historię procesu i bez trudu ustalić osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów. Zdefiniowane parametry i ograniczenia dla zadań oraz całego procesu, zapewniają stałe monitorowanie ich należytej realizacji oraz w razie zagrożenia natychmiastowe informowanie o sytuacji wyznaczonych osób.

Obsługa zastępstw pozwala w przypadku nieobecności pracownika lub przeciążenia zasobów przydzielać zadania zastępcom. Profile nieobecności oraz obsługa procesu przyznawania urlopów gwarantują właściwe przydzielanie zadań zgodnie z kompetencjami.

System Workflow wyposażony jest w obsługę kalendarzy grupowych zapewniających niezbędną funkcjonalność planowania zadań zarówno w ramach procesów jak i ręcznego zlecania czynności innym pracownikom.

System Workflow umożliwia wykorzystanie do definiowania procesu ról użytkowników. Role mogą być statyczne lub dynamiczne, wyliczane na podstawie danych z procesu, baz danych lub usług katalogowych. Role zapewniają możliwość stosowania złożonych uprawnień, pozwalając kontrolować, kto uruchamia proces, widzi teczki, wykonuje akcje, administruje procesem lub wykonuje raporty z procesu.

Wyposażenie systemu Workflow w macierze autoryzacji pozwala stosować bardzo złożone reguły autoryzacji dokumentów zależne od dowolnej ilości wymiarów (np. dla faktury zależne od budżetu, kwoty, typu wydatku …). Możliwości stosowania ścieżek równoległych, synchronizacji zadań, kamieni milowych oraz transakcji dla zbiorów zadań, zapewnia możliwość wdrożenia nawet najbardziej skomplikowanych procesów oraz pełne ich odwzorowanie w systemie workflow.

Zastosowanie w systemie Workflow Teczki Klienta dającej możliwość przeglądania zadań i dokumentów według partnerów biznesowych zapewnia natychmiastowy dostęp do wszelkiej informacji niezbędnej podczas kontaktu oraz doskonałe planowanie i rozliczanie działań związanych z obsługa klienta.

System w pełni obsługuje mechanizm priorytetów dla procesów, dzięki czemu możliwe jest określenie, które procesy mają być obsługiwane w pierwszej kolejności (np. według dostawcy, typu wydatku). Rozwiązanie to umożliwia zastosowanie polityki związanej na przykład z obsługą grup kontrahentów.