Architect
System modelowania procesów

Niezwykle wygodne i łatwe w użyciu graficzne narzędzie, umożliwiające projektantom systemów szybkie projektowanie procesów workflow, bez konieczności programowania. System Architect upraszcza projektowanie i wprowadzanie procesów, w które są zaangażowani pracownicy. W ramach poszczególnych kroków procesu możliwe zdefiniowanie wielu zadań dla różnych użytkowników. Użytkownikom są prezentowane opcje, pomagające im podjąć decyzje dotyczące akcji, oraz możliwych kolejnych etapów.

System Architect umożliwia minimalizację ilości kliknięć oraz zmianę różnych fragmentów systemu. Efektem takich możliwości jest zawsze aplikacja w pełni dopasowana do potrzeb użytkownika oraz do standardów występujących w organizacji.

System Architect dostarcza prostego środowiska dla definiowania formularzy i integracji procesów z istniejącymi systemami. Prototypowanie procesów oraz możliwość ich natychmiastowego uruchomienia zapewnia natychmiastowa weryfikację przyjętych założeń w ramach funkcjonującego systemu. System Architect udostępnia projektantowi procesu różnorodne komponenty do budowania formularzy zawierających wszelkie niezbędne informacje dla wykonawcy zadania.

System zbudowany jest w oparciu o najbardziej popularne środowisko programistyczne Eclipse (rozwijane i udostępniane przez firmę IBM www.eclipse.org), dzięki czemu istnieje możliwość natychmiastowego dodania modułów oferowanych przez innych producentów aplikacji.