Repository
Archiwum dokumentów

Elektroniczne Archiwum umożliwia przechowywanie i zarządzanie wszelką informacją elektroniczną. System pozwala zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa dzięki usprawnieniu współpracy związanej z dostępem do informacji. System Repository zapewnia skalowalność i elastyczność oraz niskie koszty użytkowania. Dzięki temu pozwala skutecznie zarządzać dokumentami i aktami w całym przedsiębiorstwie, a jednocześnie jest niezbędną podstawą do tworzenia bazy wiedzy.

Oprogramowanie Repository pozwala zarządzać dokumentami przez cały cykl ich życia, obejmujący tworzenie, weryfikację, zatwierdzenie, dystrybucję i archiwizację. Dokumenty są zarządzane zgodnie ze zdefiniowanymi dla nich regułami – inne mogą być dla dokumentów przeznaczonych dla wąskiego grona specjalistów, a inne dla dokumentów ogólnych, z których korzystają wszyscy pracownicy.

System Repository zwiększa produktywność pracy użytkowników i pomaga zredukować zasoby sprzętowe oraz koszty związane z przepustowością sieci dzięki prostocie wyszukiwania i przechowywania ważnych dokumentów oraz zarządzania nimi. System umożliwia wzajemne łączenie dokumentów między sobą rozwiązując w ten sposób problem dokumentów z wieloma załącznikami.

Dostęp do wersji archiwalnych oraz historii dokumentów powstających w ramach procesów zwiększa efektywność procesów biznesowych i obniża koszty eksploatacji dzięki możliwości ponownego wykorzystywania dokumentów. Możliwość szybkiego wyszukiwania i dostarczania dokumentów wspomagających realizację procesów biznesowych oraz podejmowanie decyzji.

Dzięki zarządzaniu uprawnieniami w systemie Repository na poziomie każdego elementu, z którego składa się dokument możliwe jest bezpieczne rejestrowanie i przechowywanie dokumentów związanych z działalnością oraz dostęp do nich tylko osób uprawnionych.

System w pełni obsługuje wersjonowanie atrybutów oraz plików, zapewniając integralność dokumentów oraz gwarancję udostępnienia użytkownikom wyraźnie wyróżnionych wersji aktualnych oraz wersji archiwalnych.

System Repository obsługuje skanowanie dokumentów, dzięki czemu z procesów mogą zostać w pełni wyeliminowane dokumenty papierowe i zastąpione dokumentami archiwizowanymi w systemie. W celu usprawnienia procesu skanowania oraz przetwarzania wsadowego dużych ilości dokumentów system obsługuje kody kreskowe.