Scorecard
System raportowania

Szczegółowe raportowanie i analiza procesów oraz przechowywanych informacji.

System Scorecard udostępnia wyniki na potrzeby analizy oraz raportowania zbiór danych związany z procesem, włączając w to informacje o wykonaniu procesu, oraz zestaw danych biznesowych, wydarzeń i akcji. System nie wymaga programowania i umożliwia wizualne projektowanie raportów.

Wykorzystując raportowanie systemu Scorecard możliwy jest monitoring, audyt, analizy i zarządzanie rezultatami procesu - w czasie rzeczywistym. Poprzez dostępne gotowe raporty kierownictwo posiada kompletny wgląd w każdy krok krytycznego procesu biznesowego.

Możliwość definiowania wskaźników w perspektywie procesów, zasobów, klienta oraz finansów daje pełny obraz funkcjonowania organizacji i możliwość podejmowania natychmiastowych działań korygujących dla występujących nieprawidłowości.

W przypadku wyznaczenia celów właścicielom procesów system automatycznie monitoruje ich realizację oraz prowadzone inicjatywy w tym zakresie. Możliwość porównania rezultatów zmian z sytuacją wyjściową jest idealnym narzędziem do oceny efektywności wprowadzonych zmian.

Ponieważ system Scorecard przechowuje wszelkie informacje dotyczące procesu i jego etapów bardzo łatwe jest wprowadzenie rachunku kosztów ABC obejmującego wszelkie koszty związane z prowadzonymi działaniami.