XPrince
Metodyka realizacji projektów stosowana przez BeOne

Metodyka realizacji projektów XPrince (eXtreme PRogramming IN Controlled Environments), stosowana przez konsultantów BeOne, bazuje na najlepszych praktykach Programowania Ekstremalnego (XP), PRINCE2 i RUP, dzięki czemu gwarantuje Państwu zachowanie podczas całego projektu równowagi pomiędzy zwinnością a dyscypliną. Do korzyści osiąganych dzięki wykorzystaniu metodyki XPrince zalicza się:

  • Realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • Elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie projektu,
  • Zapobieganie przerostowi dokumentacji projektowej,
  • Stosowanie ogólnie przyjętych standardów w zakresie dokumentowania projektu,
  • Doskonałą komunikację z klientem,
  • Oszczędność czasu poświęconego na działania nie przynoszące wartości dodanej,
  • Zachowanie długoterminowej perspektywy planowania.

Niezwykle ważną cechą metodyki XPrince jest przede wszystkim takie zarządzanie projektem, aby do niezbędnego minimum ograniczyć czas poświęcony na jego dokumentowanie, a mimo to zapewnić klientowi pełną kontrolę nad postępem prac.