Etapy wdrożenia systemu

Każdy projekt BeOne ma za zadanie osiągnięcia konkretnego celu. Konsultanci BeOne realizują projekty wdrożeniowe systemu w oparciu o strategię małych kroków (easy win), zgodnie z następującymi etapami projektu:

  • Analiza i modelowanie bieżącego stanu procesów wraz z wykorzystywanymi zasobami oraz specyfikacja procesów kluczowych,
  • Projektowanie docelowego stanu procesów i opracowanie projektu interfejsu systemu dla uczestników procesów oraz właścicieli procesów, projektowanie widoków oraz raportów,
  • Integracja z systemami zastanymi w przedsiębiorstwie, założenie słowników danych, uwzględnienie funkcjonującej struktury uprawnień i macierzy autoryzacji,
  • Uruchomienie prototypu i testowanie na stanowiskach pracowników,
  • Szkolenie pracowników, właścicieli procesów i administratorów,
  • Wprowadzanie uwag użytkowników do systemu,
  • Przygotowanie instrukcji stanowiskowych i instrukcji dla administratora uwzględniającej specyfikę rozwiązania u Klienta.