Dofinansowanie projektów Workflow w ramach programów unijnych

W latach 2007-13 w ramach Narodowej Strategii Spójności zrealizowanych zostanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw. Na realizację 16 RPO przeznaczonych zostanie ok. 16,5 mld euro. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą Metropolis Sp. z o.o. w zakresie pozyskiwania środków unijnych na realizację projektów wdrożenia Workflow.

Dzięki nawiązanej współpracy, stale monitorujemy możliwości pozyskiwania funduszy na projekty wdrożenia Workflow. Nasi klienci otrzymują aktualną informację pochodzącą od specjalistów i otrzymują najwyższą jakość usług.

Regionalne programy operacyjne wystartują na początku roku 2008. Obecnie pojawiają się skróty programów, które będą jeszcze doszczegóławiane.