Szkolenia

Szkolenie deweloperskie Alfresco Activiti (2 dni)

Szkolenie z zakresu użytkowania i rozwijania systemu Alfresco Activity.
 


Szkolenie deweloperskie Alfresco Activiti (2 dni)

 

•  Przygotowanie środowiska

Wymagania instalacji Activiti 7
Przegląd kontenerów
Konfiguracja Kubernetes
Instalacja Ingress Controller
Przygotowanie Helm Charts
Konfiguracja przykładowej aplikacji
Deploy aplikacji
Weryfikacja użytkowników i grup – Keycloack
Activiti 7 Modeler
Test konfiguracji

 

•  Przygotowanie i uruchomienie procesu

Modelowanie procesu
Tworzenie środowiska uruchomieniowego dla procesu
Przykład definicji procesu BPMN 2.0 XML
Budowanie Cloud Connector
Deploy Cloud Connector
Testowanie procesu
Rozbudowa środowiska uruchomieniowego

Szkolenie deweloperskie Alfresco Development Framework (2 dni)

Szkolenie z zakresu użytkowania i rozwijania systemu Alfresco Development Framework.


Szkolenie deweloperskie Alfresco Development Framework (2 dni)

 

Wprowadzenie do ADF
Angular Material Design
Przygotowanie środowiska programistycznego
Tworzenie pierwszej aplikacji ADF
Tworzenie aplikacji ADF za pomocą Yeoman
Tworzenie aplikacji JavaScript za pomocą alfresco-js-api
Dodawanie nowego komponentu
Dodawanie nowego widoku
Używanie komponentów
Podstawowy wygląd
Dostosowywanie komponentu logowania
Wykorzystanie DataTable
Wykorzystanie Node API
Dostęp do dokumentów przy użyciu JS-API
Komponent metadanych dokumentów
Activiti 7 i ADF
Konfiguracja aplikacji ADF Content App
Rozszerzanie funkcjonalności komponentów
Tworzenie i konfiguracja formularzy
Wielojęzykowość
Konfiguracja wyglądu
Dodawanie dodatkowego kodu do komponentu

 

Szkolenie deweloperskie Alfresco Community Edition (3 dni)

Szkolenie z zakresu użytkowania i rozwijania systemu Alfresco Community Edition.


Szkolenie deweloperskie Alfresco Community Edition (3 dni)

 

•  Instalacja

Możliwości uruchomienia środowiska Alfresco
Obrazy kontenerów Alfresco
Co wchodzi w skład usług Alfresco
Wymagania wstępne wdrożenia
Deploy za pomocą Docker Compose

 

 

•  Konfiguracja

Przegląd konfiguracji
Konfigurowanie podsystemów
Konfigurowanie baz danych
Konfigurowanie repozytorium
Konfigurowanie serwerów
Konfigurowanie poczty e-mail
Konfigurowanie szablonów e-mail
Konfigurowanie LibreOffice
Konfigurowanie ActiveMQ
Konfigurowanie inteligentnych folderów
Modelowanie treści

 

 

•  Administracja

Korzystanie z Konsoli administracyjnej
Zarządzanie funkcjami Alfresco Share
Zarządzanie użytkownikami i grupami
Konfigurowanie uwierzytelniania i zabezpieczeń
Konfigurowanie klastrowania
Konfigurowanie wielofirmowości
Tworzenie workflow i zarządzanie nimi
Zarządzanie transformacjami
Konfigurowanie content stores
Importowanie i przesyłanie plików
Migracja danych do Alfresco
Monitorowanie aplikacji
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie
Audytowanie
Funkcja Heartbeat

 

 

•  Tworzenie aplikacji i rozszerzeń

Architektura Alfresco Content Services dla developera
Interfejsy API dostępne dla Alfresco i kiedy należy z nich korzystać
Tworzenie aplikacji klienckich w oparciu o Alfresco REST API
Rozszerzanie platformy Alfresco
Przygotowanie integracji Alfresco
Tworzenie rozszerzeń z wykorzystaniem JavaScript i FreeMarker
Tworzenie dedykowanego REST API do Alfresco
Jak dystrybuować i aplikować rozszerzenia
Jak pisać nowe usługi w Javie i sprawdzać, które interfejsy API są obsługiwane
Konfiguracja i dostosowanie Alfresco Share
Dodawanie rozszerzeń do Alfresco Share

 

Szkolenie użytkowników

Szkolenie z zakresu użytkowania systemu Alfresco Community i wdrożonych procesów biznesowych.

Szkolenie dla użytkowników jest częścią projektu wdrożeniowego i zawiera omówienie wdrożonych funkcjonalności i procesów. Szkolenie użytkowników jest przeprowadzane w grupach i pozwala użytkownikom zapoznać się z funkcjonalnościami systemu. Uzupełnieniem szkolenia są instrukcje procesowe dostarczane uzytkownikom.

Szkolenie administratorów

Szkolenie z zakresu instalacji, administrowania i utrzymania systemu Alfresco Community.

Szkolenie administracyjne jest częścią projektu wdrożeniowego i pozwala administratorowi systemu poznać funkcjonalności administracyjne system, a także poznać i przećwiczyć procedury związane z utrzymaniem ciągłości działania systemu.

pl_PL