BeOne na konferencji EOiF w Warszawie

Rozwiązanie BeOne zostało ponownie wysoko ocenione w trakcie konferencji EOiF w Warszawie. Temat prezentacji: ” Efektywny system Workflow w biznesie – najczęściej zadawane pytania”.

Doroczna konferencja Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOiF odbyła się 14-15 lipca w hotelu Novotel Airport.

W ramach prelekcji przedstawiliśmy najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów, zarówno w fazie planowania projektu, w trakcie, jaki i po jego zakończeniu. W zależności o etapu rozwoju firm, osoby odpowiedzialne za rozwój stawiają wiele pytań, na które często próbują odpowiedzieć sami. W tym zakresie warto skorzystać z doświadczenia innych klientów, który dany etap już przeszli i wspólnie z BeOne rozwiązali problemy z wykorzystaniem rozwiązania Workflow.

W trakcie prezentacji przedstawiliśmy także możliwości realizacji projektu Workflow z wykorzystaniem cenionej platformy ONE Workflow, bez ponoszenia wysokich kosztów stałych projektu. Dostarczanie systemu Workflow jako usługę, pozwala ponosić koszty wdrożenia proporcjonalne do osiąganych korzyści biznesowych. To idealne rozwiązanie umożliwia rozłożyć koszty w czasie i minimalizować ryzyko niepowodzenia.

Rozwiązanie to pozwoliło wielu organizacjom powrócić do zawieszonych bądź odłożonych projektów Workflow, które nie zostały rozpoczęte lub zakończone z powodu nieuzasadnionych, zbyt wysokich kosztów realizacji projektu. Nasze podejście pozwala uzależnić wydatki poniesione na system Workflow od osiąganych, wymiernych korzyści biznesowych, natomiast oparcie wdrożenia o tzw. easy win, gwarantuje szybkie osiąganie założonych celów.