BeOne prezentuje Alfresco na konferencji EOiF w Poznaniu

BeOne zaprezentowało swoją ofertę na konferencji EOiF w Łodzi 22 maja 2013. Temat prezentacji BeOne to:Firmy w Polsce, do zarządzania dokumentami, najczęściej wybierają rozwiązanie Alfresco,. Dowiedź się dlaczego!

Doroczna konferencja Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOiF w Poznaniu odbyła się 22 maja w Hotelu Mercure.

W ramach prelekcji przedstawiliśmy różne projekty wdrożenia platformy Alfresco w Polsce i korzyści osiągnięte przez klientów dzięki wykorzystaniu właśnie tej platformy. Klienci analizują rynek i dostrzegają przewagę, jaką daje Alfresco. Analiza korzyści i kosztów w porównaniu z innymi systemami DMS jednoznacznie przekonuje do wdrożenia właśnie platformy Alfresco.

Odpowiedzieliśmy także na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów, zarówno w fazie planowania projektu, w trakcie jego realizacji, jaki i po jego zakończeniu. W zależności o etapu rozwoju firm, osoby odpowiedzialne za rozwój stawiają wiele pytań, na które często próbują odpowiedzieć sami. W tym zakresie warto skorzystać z doświadczenia innych klientów, którzy dany etap już przeszli i wspólnie z BeOne rozwiązali problemy z wykorzystaniem rozwiązania Workflow.

Platforma Alfresco daje możliwoś realizacji projektu Workflow z wykorzystaniem cenionej platformy Alfresco, bez ponoszenia wysokich kosztów stałych projektu. Dostarczanie systemu Workflow jako usługę, pozwala ponosić koszty wdrożenia proporcjonalne do osiąganych korzyści biznesowych. To idealne rozwiązanie umożliwia rozłożyć koszty w czasie i minimalizować ryzyko niepowodzenia. 

Rozwiązanie to pozwoliło wielu organizacjom powrócić do zawieszonych bądź odłożonych projektów Workflow, które nie zostały rozpoczęte lub zakończone z powodu nieuzasadnionych, zbyt wysokich kosztów realizacji projektu. Nasze podejście pozwala uzależnić wydatki poniesione na system Workflow od osiąganych, wymiernych korzyści biznesowych, natomiast oparcie wdrożenia o tzw. easy win, gwarantuje szybkie osiąganie założonych celów.