Integracja systemu ONE Workflow z systemem MFG/PRO

Integracja systemu ONE Workflow i MFG/PRO pozwala na pobieranie danych słownikowych niezbędnych do realizacji procesu Workflow jak i zapisywania pełnej informacji księgowej do MFG/PRO.

System ONE Workflow pobiera dane słownikowe z systemu MFG/PRO bezpośrednio z bazy danych. Słowniki te są dostępne online dla użytkowników realizujących zadania Workflow. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane te są aktualne, a ich utrzymywanie odbywa się wyłącznie w systemie MFG/PRO, co gwarantuje ich jednorodność.

Zapisywanie danych do MFG/PRO odbywa się z wykorzystaniem mechanizmu CIM (Computer Integrated Manufactoring). Mechanizm ten polega na automatycznej wymianie plików przygotowanych w specjalnym uniwersalnym formacie. W zewnętrznym systemie przygotowywany jest plik tekstowy. W czasie jego ładowania następuje emulacja pracy zwykłego użytkownika MFG/PRO.