Klienci wysoko ocenili rozwiązanie ONE Workflow

Konferencja EOiF we Wrocławiu zakończona sukcesem BeOne. Przedstawiliśmy koncepcę efektywnego systemu Workflow, przy minimalnych barierach uruchomienia projektu.

Usprawnienie procesów poprzez wdrożenie elektronicznego przepływu pracy bardzo często napotyka na barierę w postaci kosztów zakupu sytemu. Pojawia się wówczas dylemat, czy wydawać często nieadekwatnie duże środki na uruchomienie w systemie jednego procesu, czy też poszukiwać często na siłę innych obszarów zastosowań platformy Workflow.

W trakcie prezentacji przedstawiliśmy w jaki sposób można uzależnić wydatki poniesione na system Workflow od osiąganych, wymiernych korzyści biznesowych oraz zaprezentowaiśmy podejście do wdrożenia oparte o tzw. easy win gwarantujące szybkie osiąganie założonych celów.

Zaprezentowaliśmy także platformę ONE Workflow i przedstawiliśmy nowatorski sposób licencjonowania systemu, pozwalający powiązać korzyści z wdrożenia rozwiązania Workflow z kosztami projektu. Rozwiązanie to pozwoliło wielu organizacjom powrócić do zawieszonych bądź odłożonych projektów Workflow, które nie zostały rozpoczęte lub zakończone z powodu nieuzasadnionych, zbyt wysokich kosztów realizacji projektu.