Od Nowego Roku faktury przesyłane mailem są legalne.

Minister finansów podpisał w rozporządzenie w tej sprawie.

Podpisane w piątek rozporządzenie uznaje, że faktury mailowe są całkowicie legalne, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • Na ich otrzymywanie musi się zgodzić kontrahent. Muszą też być przechowywane w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do ich autentyczności.
  • Firma musi zapewnić „łatwe ich odszukanie”.

Rozporządzenie było konsekwencją wyroku Sądu (sygn. akt I FSK 1444/09 z 20 maja 2010 r.), NSA uznał, że firmy mogą wystawiać faktury za pomocą programów komputerowych, wysyłać je pocztą elektroniczną w postaci plików PDF, ale ich przechowywanie musi odbywać się u odbiorcy koniecznie w formie wydruku papierowego. Pozwoli to uniknąć takich paradoksów, że księgowi aby uwiarygodnić otrzymanie od kontrahenta oryginału wydrukowanej faktury, zginają ją na trzy części, aby wyglądała na wysłaną w kopercie. Tym bardziej, że nie ma obowiązku przechowywania koperty.

Wyroki NSA są w Polsce tylko swego rodzaju wskaźnikami dla podobnych spraw rozpatrywanych przez inne sądy i nie tworzą powszechnego prawa. Tym niemniej wskazują kierunek w którym powinny iść, uwzględniające postęp technologiczny, przepisy tworzone przykładowo przez Ministerstwo Finansów.