ONE na konferencji EOiF w Warszawie

Rozwiązanie BeOne zostało ponownie wysoko ocenione w trakcie konferencji EOiF w Warszawie. Temat prezentacji: ” Światowej klasy system Workflow dostarczany jako usługa – czyli jak zminimalizować koszty wdrożenia”.

Doroczna konferencja Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOiF odbyła się 27-28 lipca w hotelu Novotel Airport.

W trakcie prezentacji przedstawiliśmy możliwości realizacji projektu Workflow z wykorzystaniem cenionej platformy ONE Workflow, bez ponoszenia wysokich kosztów stałych projektu. Dostarczanie systemu Workflow jako usługę, pozwala ponosić koszty wdrożenia proporcjonalne do osiąganych korzyści biznesowych. To idealne rozwiązanie umożliwia rozłożyć koszty w czasie i minimalizować ryzyko niepowodzenia.

Rozwiązanie to pozwoliło wielu organizacjom powrócić do zawieszonych bądź odłożonych projektów Workflow, które nie zostały rozpoczęte lub zakończone z powodu nieuzasadnionych, zbyt wysokich kosztów realizacji projektu. Nasze podejście pozwala uzależnić wydatki poniesione na system Workflow od osiąganych, wymiernych korzyści biznesowych, natomiast oparcie wdrożenia o tzw. easy win, gwarantuje szybkie osiąganie założonych celów.