ONE Workflow wspiera utrzymanie infrastruktury technicznej firm

System ONE umożliwia harmonogramowanie działań związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej i przydzielania zadań w celu ich zatwierdzenia i realizacji.

Obsługa przeglądów technicznych wymaga okresowego zlecania zadań konserwacyjnych.

Harmonogramy przeglądów generowane są dla każdego elementu infrastruktury lub grup elementów według ich lokalizacji na podstawie bazy kluczowych składników infrastruktury.

Przydzielanie zadań serwisantom następuje zgodnie z harmonogramem ich pracy oraz zakresem odpowiedzialności. Dzięki funkcji śledzenia zadań możliwe jest natychmiastowe ustalenie zaawansowania realizowanych przeglądów lub prac remontowych.

Obieg zadań i dokumentów związanych z przeglądem realizowany jest zgodnie z przyjętym procesem i może być zintegrowany z procesem remontowym lub inwestycyjnym.

Po przeprowadzeniu przeglądu dane na temat stanu składników infrastruktury, są dostępne w systemie ERP, z pełną możliwością dostępu do historii wszystkich elementów infrastruktury. Dzięki integracji z systemem ERP, bardzo łatwe jest zarządzanie elementami infrastruktury oraz ich amortyzacja i rozliczanie.