Porównanie Alfresco Community i Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

BeOne zapewnia realizację wdrożenia platformy Alfresco Community z rozszerzeniami oraz komercyjnym wsparciem świadczonym przez BeOne. System Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne umożliwia uzyskanie lepszej wydajności oraz funkcjonalności. BeOne oferuje w pełni otwartą platformę dedykowaną do wdrożeń, gdzie występują duże obciążenia, duże wolumeny danych i wymagana jest wysoka niezawodność oraz elastyczność środowiska. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić skalowalność liniową zarówno pionowo jak i poziomo. System Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne umożliwia spełnienie wymagań w zakresie równoczesnej obsługi minimum 100 żądań na sekundę bez znaczącego wpływu na czas reakcji. Jako znaczące uznaje się obciążenie przekraczające 70% zwymiarowanych zasobów HW oraz zwiększenie czasu odpowiedzi powyżej 50%.Opcja

Alfresco Community

Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

Obsługa baz danych

MySQL, PostgeSQL

MySQL, PostgeSQL, Oracle, MS SQL, DB2

HA, klastrowanie, replikacja cache

Nie

Tak, z wykorzystaniem Hazelcast

Natychmiastowe indeksowanie dokumentów

Nie

Tak

Serwer transformacji

Nie

Tak

Wsparcie

Brak

BeOne

Monitoring

Brak

JMX, JavaMelody

Możliwość zmiany aplikacji bez restartu serwera

Nie

Tak

Zmiana parametrów aplikacji przez panel administracyjny

Nie

Tak

Udostępnianie metadanych z dokumentów do prostych zapytań SQL

Nie

Tak

 

Bezpieczeństwo

 

Opcja

Alfresco Community

Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

Obsługa polityk w zakresie blokowania konta i nieudanych logowań

Nie

Tak

Wymuszanie zmiany hasła

Nie

Tak

Obsługa zastępstw z uwzględnieniem okresów i wielu jednoczesnych zastępców z automatycznym propagowaniem uprawnień.

Nie

Tak

Uprawnienie zakaz wydruku

Nie

Tak

Zestawy skryptów zwracających informacje raportowe o uprawnieniach w witrynach

Nie

Tak

Zaczernianie fragmentów dokumentów

Nie

Tak

Szyfrowanie dokumentów i przechowywanie informacji o dostępie do tych dokumentów w poza systemem

Nie

Tak

Zapewnienie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa OWASP

Nie

Tak

 

Integracje

 

Opcja

Alfresco Community

Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

Obsługa Exchange Web Services

Nie

Tak

Integracja z SAP

Nie

Tak

Integracja z Kofax

Nie

Tak

Integracja z CAS

Nie

Tak

Integracja z MS Outlook

Nie

Tak

Integracja z MS Word, MS Excel

W ograniczonym zakresie

Tak

Zoptymalizowane wywołania CMIS przeznaczone do wysokiej wydajności

Nie

Tak

Obsługa SFTP

Nie

Tak

Desktop Sync

Nie

Tak

 

Interfejs użytkownika

 

Opcja

Alfresco Community

Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

Podgląd dokumentu podążający za użytkownikiem w oknie zarządzania zadaniem

Nie

Tak

Kreator wyszukiwarek/raportów umożliwiający przy wykorzystaniu technologii drag&drop łatwe tworzenie dowolnych wyszukiwarek/raportów przez użytkownika biznesowego oraz nadania uprawnień dostępu do zdefiniowanej wyszukiwarki

Nie

Tak

Kreator wyszukiwarek SQL umożliwiający zdefiniowanie z poziomu Alfresco wyszukiwarek/raportów bazujących na zapytaniu SQL. Przy wykorzystaniu tabel płaskich umożliwia uprawnionemu użytkownikowi biznesowemu zdefiniowanie zaawansowanych raportów przy wykorzystaniu minimalnej znajomości języka SQL i nadania uprawnień dostępu do tych wyszukiwarek.

Nie

Tak

Kreator wyszukiwarek Alfresco JavaScript umożliwiający zbudowanie przez administratora praktycznie dowolnej wyszukiwarki. Dowolny interfejs wprowadzania danych, analizy i obróbki danych zwróconych.

Nie

Tak

Rozbudowany i wydajny mechanizm rejestrów dokumentów

Nie

Tak

Modyfikowanie dokumentu w oknie podglądu

Nie

Tak

Możliwość wysłania dokumentu emailem, jako załącznik lub jako link bezpośrednio z wyników wyszukiwania

Nie

Tak

Nanoszenie adnotacji, stickerów, własnych rysunków, wyróżnień, komentarzy na podglądzie dokumentu.

Nie

Tak

Uruchamianie akcji w systemie za pomocą maili i linków jednorazowych

Nie

Tak

Polska wersja językowa

Nie

Tak

 

Obsługa zadań

 

Opcja

Alfresco Community

Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

Obsługa baz danych

MySQL, PostgeSQL

MySQL, PostgeSQL, Oracle, MS SQL, DB2

Szybkość pobierania i filtrowania listy zadań

3x szybciej w stosunku do pozostałych wersji

Integracja atrybutów zadań i dokumentów

Nie

Tak

Podgląd dokumentu podążający za użytkownikiem w oknie zarządzania zadaniem

Nie

Tak

Powiadomienia/Alertowania użytkowników o zalegających zadaniach z wykorzystaniem szablonów FTL w oparciu o zdefiniowany harmonogram wysyłki z możliwością zdefiniowania wyłączeń dla określonych użytkowników lub grup użytkowników.

Nie

Tak

Automatyczne nadawanie uprawnień w przepływach workflow

Nie

Tak

Dynamiczne skrypty podpinane pod procesy workflow

Nie

Tak

Customizowana lista zadań z możliwością filtrowania po typie zadania i wyświetlaniem listy atrybutów w zależności od wybranego typu zadania

Nie

Tak

Możliwość automatycznego otwieranie kolejnego zadania

Nie

Tak

Zapisywanie zadania bez konieczności jego zamknięcia

Nie

Tak

Złożone atrybuty wielowartościowe na ekranie zarządzania zadaniem

Nie

Tak

Proces uniwersalny umożliwiający użytkownikowi „wyklikakanie” dowolnego sekwencyjnego procesu (wraz ze zdefiniowaniem atrybutów) w Alfresco bez dostępu do narzędzia modelowania procesów.

Nie

Tak

Informacja o bezpośrednim poprzednim zadaniu/bezpośrednich poprzednich zadaniach w oknie zarządzania zadaniem

Nie

Tak

Obsługa procesów kancelaryjnych

Nie

Tak

Zarzadzanie archiwum dokumentów papierowych

Nie

Tak

Obsługa cache dla zadań

Nie

Tak

Wykonywanie zadań workflow w tle dla długotrwałych operacji

Nie

Tak

Możliwość wykonywania zadań za pomocą zwrotnego maila do systemu

Nie

Tak

Mobilna aplikacja (Android, iOS) do obsługi zadań z zapewnieniem dynamicznych, responsywnych formularzy.

Nie

Tak

 

Przetwarzanie dokumentów

 

Opcja

Alfresco Community

Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

Integracja atrybutów zadań i dokumentów

Nie

Tak

Wypełnianie formularzy PDF danymi z XML

Nie

Tak

Generowanie i umieszczanie na dokumentach kodów kreskowych

Nie

Tak

Antywirusowe skanowanie dokumentów

Nie

Tak

Wbudowane rozpoznawanie kodów kreskowych i OCR

Nie

Tak

Uprawnienie zakaz wydruku

Nie

Tak

Rozpoznawanie kodów kreskowych i automatyczny podział dokumentów z ich uwzględnieniem

Nie

Tak

OCR informacji umieszczonych w różnych obszarach dokumentów z uwzględnieniem wcześniejszego rozpoznania rodzaju dokumentu

Nie

Tak

Obsługa drukowania bezpośrednio do systemu

Nie

Tak