Prezentacja Alfresco na konferencji EOiF w Łodzi

Kolejna edycja konferencji EOiF już za nami. Temat prezentacji BeOne to: Elektroniczny Obieg Dokumentów na platformie Alfresco w Polskiej Grupie Farmaceutycznej.

Doroczna konferencja Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOiF we Łodzi odbyła się 20 marca w Andel’s Hotel Łódź.

W ramach prelekcji przedstawiliśmy kolejne etapy realizacji projektu Workflow na przykładzie wdrożenia w Polskiej Grupie Farmaceutycznej, obejmującego kilka tysięcy użytkowników. Odpowiedzieliśmy także na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów, zarówno w fazie planowania projektu, w trakcie, jaki i po jego zakończeniu. W zależności o etapu rozwoju firm, osoby odpowiedzialne za rozwój stawiają wiele pytań, na które często próbują odpowiedzieć sami. W tym zakresie warto skorzystać z doświadczenia innych klientów, którzy dany etap już przeszli i wspólnie z BeOne rozwiązali problemy z wykorzystaniem rozwiązania Workflow.

W trakcie prezentacji przedstawiliśmy możliwości realizacji projektu Workflow z wykorzystaniem cenionej platformy Alfresco, bez ponoszenia wysokich kosztów stałych projektu. Dostarczanie systemu Workflow jako usługę, pozwala ponosić koszty wdrożenia proporcjonalne do osiąganych korzyści biznesowych. To idealne rozwiązanie umożliwia rozłożyć koszty w czasie i minimalizować ryzyko niepowodzenia.

Rozwiązanie to pozwoliło wielu organizacjom powrócić do zawieszonych bądź odłożonych projektów Workflow, które nie zostały rozpoczęte lub zakończone z powodu nieuzasadnionych, zbyt wysokich kosztów realizacji projektu. Nasze podejście pozwala uzależnić wydatki poniesione na system Workflow od osiąganych, wymiernych korzyści biznesowych, natomiast oparcie wdrożenia o tzw. easy win, gwarantuje szybkie osiąganie założonych celów.