Prezentacja ONE Workflow na konferencji EOiF w Warszawie

Konferencja EOiF w Warszawie zakończona sukcesem BeOne. Przedstawiliśmy Case Study: Najlepsi wybierają system ONE Workflow – na przykładzie projektu zrealizowanego w NUTRICIA Polska

Doroczna konferencja Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOiF odbyła się 21-22 lipca w hotelu Novotel Airport.

W trakcie prezentacji przedstawiliśmy etapy planowania i realizacji projektu wdrożenia ONE Workflow w NUTRICIA Polska. Opowiedzieliśmy o barierach pojawiających się w projekcie, sposobach ich przezwyciężenia i kamieniach milowych realizacji projektu.

Zaprezentowaliśmy platformę ONE Workflow i przedstawiliśmy nowatorski sposób licencjonowania systemu, pozwalający powiązać korzyści z wdrożenia rozwiązania Workflow z kosztami projektu. Rozwiązanie to pozwoliło wielu organizacjom powrócić do zawieszonych bądź odłożonych projektów Workflow, które nie zostały rozpoczęte lub zakończone z powodu nieuzasadnionych, zbyt wysokich kosztów realizacji projektu. Nasze podejście pozwala uzależnić wydatki poniesione na system Workflow od osiąganych, wymiernych korzyści biznesowych. Natomiast oparcie wdrożenia o tzw. easy win, gwarantuje szybkie osiąganie założonych celów.