Prezentacja ONE Workflow na konferencji EOiF we Wrocławiu

Kolejna edycja konferencji EOiF już za nami. Temat prezentacji BeOne to: Światowej klasy system Workflow dostarczany jako usługa – czyli jak zminimalizować koszty wdrożenia

Doroczna konferencja Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOiF we Wrocławiu odbyła się 14 października w hotelu ORBIS WROCŁAW.

W trakcie prezentacji przedstawiliśmy etapy planowania i realizacji projektu wdrożenia ONE Workflow. Opowiedzieliśmy o barierach pojawiających się w projekcie, sposobach ich przezwyciężenia i kamieniach milowych realizacji projektu.

Zaprezentowaliśmy platformę ONE Workflow i przedstawiliśmy nowatorski sposób licencjonowania systemu, pozwalający powiązać korzyści z wdrożenia rozwiązania Workflow z kosztami projektu. Rozwiązanie to pozwoliło wielu organizacjom powrócić do zawieszonych bądź odłożonych projektów Workflow, które nie zostały rozpoczęte lub zakończone z powodu nieuzasadnionych, zbyt wysokich kosztów realizacji projektu. Nasze podejście pozwala uzależnić wydatki poniesione na system Workflow od osiąganych, wymiernych korzyści biznesowych. Natomiast oparcie wdrożenia o tzw. easy win, gwarantuje szybkie osiąganie założonych celów.