Prezentacja ONE Workflow na konferencji EOIF

Uczestnicy konferencji EOIF bardzo wysoko ocenili możliwości platformy ONE Workflow prezentowanej przez ekspertów BeOne.

Dwudniowa konferencja Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOIF zgromadziła ponad 400 osób w Warszawskim Hotelu Novotel Airport. Eksperci z zakresu Workflow przekazali wiele cennych informacji prezentujących światowe trendy obowiązujące na rynku Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Rozwiązanie ONE Workflow zostało bardzo wysoko ocenione przez ekspertów i Klientów. Dostrzeżono także nowatorski sposób licencjonowania systemu prowadzony przez BeOne Sp. z o.o. Podejście to pozwala powiązać ponoszone koszty projektowe z korzyściami osiąganymi z wdrożenia systemu.