Rozwiązanie Open Source z pełnym wsparciem

Uczestnicy OSBC zgodnie przyznali, że rozwiązania Open Source pozwalają im uruchomić projekty, których inaczej nie można by było przeprowadzić.

Zwiększa się udział projektów realizowanych w przedsiębiorstwach realizowanych z wykorzystaniem systemów Open Source potwierdził panel klientów podczas Open Source Business Conference w San Francisco. Jednakże niezbędne w tego typu projektach jest wsparcie dostawcy oprogramowania, na którym spoczywa główny ciężar związany z jego wdrożeniem oraz utrzymaniem.

Open Source pozwala przedsiębiorstwom uwolnić się od producentów oprogramowania i samodzielnie wprowadzać lub zlecać modyfikacje w systemach dopasowując je do zmieniających się potrzeb.

Źródło: Channel Register