System Alfresco Community dostarcza aktualne dane dla Działu Controllingu

Alfresco Community i Activiti realizuje proces budżetowania i dostarcza aktualne dane finansowe z realizowanych procesów. Kontrola realizacji budżetów w czasie rzeczywistym stała się faktem…

Wdrożenie procesu budżetowania na platformie Alfresco Community, pozwala tworzyć budżety zgodnie ze standardami obowiązującymi w organizacji. Przykładowo dla procesu budżetowania zgodnego z zasadą z dołu go góry, planowane budżetu rozpoczyna sie od najniższych komórek organizacyjnych i na szczycie piramidy powstaje globalny budżet organizacji. Weryfikacja zaproponowanych budżetów i ich korekta powoduje przejście kolejnych kroków procesu do momentu zatwierdzenia budżetu organizacji.

O ile proces tworzenia i zatwierdzania budżetu na platformie Workflow jest analogiczny do tradycyjnych metod postępowania i trudno doszukiwać się tu wielkich korzyści, o tyle zintegrowanie budżetu z procesem obiegu faktur daje prawdziwą wartość dodaną dla organizacji. System Alfresco Community dostarcza bieżących danych finansowych z procesów obiegu faktur kosztowych już na etapie ich wpłynięcia do organizacji i wraz z danymi budżetowymi oraz przychodowymi, daje pełny obraz organizacji w danym momencie. Kompleksowe i aktualne dane finansowe mogą być eksportowane do tabeli przestawnej w aplikacji Excel lub dowolnej aplikacji controllingowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Dział Controllingu może analizować dane w różnych zestawieniach, a Zarząd ma pewność podejmowania decyzji w oparciu o rzeczywiste dane finansowe firmy.