System ONE Workflow jako element Portalu

Pracownik realizujący zadania w różnych systemach informatycznych poprzez portal korporacyjny to nowy trend optymalizacji pracy w organizacjach.

System ONE Workflow spełnia specyfikację JSR -186, która umożliwia umieszczenie jego komponentów jako okna portalu korporacyjnego. Rozwiązanie to pozwala na zestawienie zadań systemu Workflow, z pocztą elektroniczną, dostępem do archiwum dokumentów i innych informacji wewnętrznych w organizacji. Portal staje się platformą integracyjną informacji i zadań, realizowanych w różnych systemach informatycznych.