System ONE Workflow współpracuje z systemem SAP

Przygotowana integracja systemu ONE Workflow z systemem SAP umożliwia obustronną komunikację pomiędzy aplikacjami.

Rozwiązanie Workflow to rozwiązanie, które spina systemy wewnątrz organizacji i jest uzupełnieniem systemu finansowo-księgowego. Integrując system ONE Workflow z systemem SAP wykorzystaliśmy komponent SAP Java Connector. Dzięki przygotowaniu mechanizmu integrującego, dane słownikowe z systemu SAP są dostępne w systemie ONE Workflow, a wraz z zakończeniem obiegu faktur w systemie Workflow, następuje automatyczne księgowanie faktur w systemie SAP.

Integracja systemu obiegu dokumentów z systemem finansowo-księgowym jest naturalnym krokiem usprawnienia działalności firmy i pozwala na zautomatyzowanie procesu księgowania faktur, wykorzystując mechanizm gwarantujący bezbłędne zapisywanie danych.