Szkolenie administratorów


Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu instalacji, administrowania i utrzymania systemu Alfresco Community.

Szkolenie administracyjne jest częścią projektu wdrożeniowego i pozwala administratorowi systemu poznać funkcjonalności administracyjne system, a także poznać i przećwiczyć procedury związane z utrzymaniem ciągłości działania systemu.