Szkolenie deweloperskie Alfresco Activiti
(2 dni)


Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu użytkowania i rozwijania systemu Alfresco Activity.


Szkolenie deweloperskie Alfresco Activiti (2 dni)

 

•  Przygotowanie środowiska

Wymagania instalacji Activiti 7
Przegląd kontenerów
Konfiguracja Kubernetes
Instalacja Ingress Controller
Przygotowanie Helm Charts
Konfiguracja przykładowej aplikacji
Deploy aplikacji
Weryfikacja użytkowników i grup – Keycloack
Activiti 7 Modeler
Test konfiguracji

 

•  Przygotowanie i uruchomienie procesu

Modelowanie procesu
Tworzenie środowiska uruchomieniowego dla procesu
Przykład definicji procesu BPMN 2.0 XML
Budowanie Cloud Connector
Deploy Cloud Connector
Testowanie procesu
Rozbudowa środowiska uruchomieniowego