Szkolenie deweloperskie Activiti/Flowable/Camunda (2 dni)


Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu użytkowania i rozwijania systemu Activity/Flowable/Camunda.


Szkolenie deweloperskie Activiti/Flowable/Camunda (2 dni)

 

•  Przygotowanie środowiska

Wymagania instalacji
Przegląd kontenerów
Konfiguracja Kubernetes
Instalacja Ingress Controller
Przygotowanie Helm Charts
Konfiguracja przykładowej aplikacji
Deploy aplikacji
Weryfikacja użytkowników i grup
Process Modeler
Test konfiguracji

 

•  Przygotowanie i uruchomienie procesu

Modelowanie procesu
Tworzenie środowiska uruchomieniowego dla procesu
Przykład definicji procesu BPMN 2.0 XML
Przykład definicji CMMN
Budowanie Cloud Connector
Deploy Cloud Connector
Testowanie procesu
Rozbudowa środowiska uruchomieniowego