Szkolenie deweloperskie Alfresco Community Edition (3 dni)


Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu użytkowania i rozwijania systemu Alfresco Community Edition.


Szkolenie deweloperskie Alfresco Community Edition (3 dni)

 

•  Instalacja

Możliwości uruchomienia środowiska Alfresco
Obrazy kontenerów Alfresco
Co wchodzi w skład usług Alfresco
Wymagania wstępne wdrożenia
Deploy za pomocą Docker Compose

 

 

•  Konfiguracja

Przegląd konfiguracji
Konfigurowanie podsystemów
Konfigurowanie baz danych
Konfigurowanie repozytorium
Konfigurowanie serwerów
Konfigurowanie poczty e-mail
Konfigurowanie szablonów e-mail
Konfigurowanie LibreOffice
Konfigurowanie ActiveMQ
Konfigurowanie inteligentnych folderów
Modelowanie treści

 

 

•  Administracja

Korzystanie z Konsoli administracyjnej
Zarządzanie funkcjami Alfresco Share
Zarządzanie użytkownikami i grupami
Konfigurowanie uwierzytelniania i zabezpieczeń
Konfigurowanie klastrowania
Konfigurowanie wielofirmowości
Tworzenie workflow i zarządzanie nimi
Zarządzanie transformacjami
Konfigurowanie content stores
Importowanie i przesyłanie plików
Migracja danych do Alfresco
Monitorowanie aplikacji
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie
Audytowanie
Funkcja Heartbeat

 

 

•  Tworzenie aplikacji i rozszerzeń

Architektura Alfresco Content Services dla developera
Interfejsy API dostępne dla Alfresco i kiedy należy z nich korzystać
Tworzenie aplikacji klienckich w oparciu o Alfresco REST API
Rozszerzanie platformy Alfresco
Przygotowanie integracji Alfresco
Tworzenie rozszerzeń z wykorzystaniem JavaScript i FreeMarker
Tworzenie dedykowanego REST API do Alfresco
Jak dystrybuować i aplikować rozszerzenia
Jak pisać nowe usługi w Javie i sprawdzać, które interfejsy API są obsługiwane
Konfiguracja i dostosowanie Alfresco Share
Dodawanie rozszerzeń do Alfresco Share