Szkolenie użytkowników


Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu użytkowania systemu Alfresco Community i wdrożonych procesów biznesowych.

Szkolenie dla użytkowników jest częścią projektu wdrożeniowego i zawiera omówienie wdrożonych funkcjonalności i procesów. Szkolenie użytkowników jest przeprowadzane w grupach i pozwala użytkownikom zapoznać się z funkcjonalnościami systemu. Uzupełnieniem szkolenia są instrukcje procesowe dostarczane uzytkownikom.