Wykorzystaj Alfresco do zarządzania upawnieniami IT

System Alfresco wspiera firmy w procesie nadawania, zmiany i weryfikacji uprawnień w dostępie do systemów informatycznych.

Duża liczba systemów informatycznych w organizacjach i ilość poziomów dostępu dla różnych grup pracowników powodują, że zarządzanie uprawnieniami staje się coraz bardziej skomplikowane. Dodatkowo częste zmiany na stanowiskach i brak koordynacji tych zmian pomiędzy działami HR i IT, powodują, że często dostęp do systemów mają osoby, które już dawno w organizacji nie pracują. Często działy biznesowe wymagają od IT nadawania uprawnień na wyrost, bez zachowania wymaganej autoryzacji przełożonych. Skutkiem tej sytuacji są poważne luki bezpieczeństwa w dostępnie do cennych informacji firmy.

System Alfresco wspiera firmy w procesach związanych z nadawaniem i weryfikowaniem uprawnień dostępowych do systemów informatycznych w organizacji. W ramach systemu realizowane są procesy nadawania, zmiany i przeglądu uprawnień, przez co ten obszar zostaje całkowicie uporządkowany. Procesy zawierają mechanizmy autoryzacji przez przełożonych, automatycznego nadawania i odbierania uprawnień. Mechanizmy przeglądu uprawnień pozwalają cyklicznie wyłapywać użytkowników nieaktualnych i weryfikować obecny poziom dostępu. Wszystkie informacje dotyczące uprawnień i zatwierdzeń nadanych uprawnień są dostępne z poziomu archiwum dokumentów